fbpx

Maija Lindström on Vammaiset Tytöt-median tuottaja kesästä 2023 lähtien.

Hän on itsekin vammainen tyttö. Lindström näkee Vammaiset Tytöt-alustan merkityksellisenä yhteisön ja representaation luomisen välineinä. 

Maija on itse huonokuuloinen sekä kaksikielinen: hän käyttää sekä puhekieltä että viittomakieltä. 

Joulukuun -23 pääkirjoitus

Joulukuun 2023 pääkirjoituksessa Vammaisten Tyttöjen tuottaja Maija pohtii joulun aikaa vammaisuuden näkökulmasta. Mitä vaikeita tunteita jouluun, läheisten kanssa olemiseen ja omiin tarpeisiin liittyy vammaisilla nuorilla ja tytöillä?

 

Perhe, yhdessäolo, perinteet ja onnellisuus. Nämä ovat kaikki sanoja, joita monelle tulee mieleen joulusta. Juhlapyhiin saattaa liittyä ristiriitaisia tunteita, ja osa ei välttämättä vietä sitä ollenkaan. Joulu on osalle ihmisistä levollisuuden ja ilon juhla, ja osalle ahdistava ja yksinäinen juhla. Monelle ihmisistä se on jotain siltä väliltä. Jouluja on monenlaisia, ja tapoja viettää juhlapyhiä on erilaisia.

Vammaisten Tyttöjen vuoden 2023 viimeisessä pääkirjoituksessa mietitään, miten vammaisuus vaikuttaa juhlapyhien kokemuksiin. Joulun aikaan on tärkeää pohtia, minkälaisia tunteita vammaisilla tytöillä ja nuorilla juhlaan voi liittyä.

 

  1. Vammaisten kokemukset ovat erilaisia keskenään!

Joulun viettäminen on vammaisille yhtä monenlaista kuin vammattomillekin. Vamma tuo juhlapyhiin ja sukulais- sekä perhesuhteisiin omat erityispiirteensä, mutta joulunvieton kokemukset ovat värikkäitä ja omanlaisia jokaiselle vammaiselle. Jollekin juhlapyhät voivat olla vuoden parasta aikaa, kun taas jollekin toiselle ne voivat aiheuttaa valtavaa ahdistusta. Perhesuhteisiin, kotikaupunkiin, lapsuusmuistoihin ja juhlapyhiin liittyvät tunteet saattavat nousta pintaan itse kullakin, ja vammaisilla niihin voi liittyä muistoja syrjinnästä tai erilaisuuden tunteesta. Kokemukset ovat kuitenkin monenlaisia, sillä vammaisuuden kirjo on valtavan suuri.

 

  1. Erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemus juhlapyhinä

Juhlapyhien ja joulun aikaan tapaamme usein perhettä, ystäviä ja usein käymme kotiseuduillamme. Palaamme samalla vanhojen kaavojen ja roolien pariin monellakin tavalla. Vammaiselle juhlapyhät voivat myös tarkoittaa sitä, että palataan perheen kaavoihin, jossa on aina erilainen kuin muut. Se saattaa tarkoittaa sitä, että perheessä kommentoidaan vammaa, ei huomioida sitä tai että siitä tulee turhaan erityinen keskustelunaihe. Perheen ja pitkäaikaisten ystävien kanssa selviytymisvaihde voi mennä päälle. Vammaisena saatat joutua puolustamaan omien tarpeidesi toteutumista ja kunnioittamista ja samalla toivoa, että omasta vammasta ei tarvitsisi tehdä sen suurempaa numeroa. Tästä aiheutuvaa erilaisuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta voi olla vaikea käsitellä.

 

  1. Olenko liian vaativa, olenko taakka, olenko liikaa?

Taakan kokemus ja pelko on monella vammaisella läsnä ihmissuhteissa. Se voi olla kokemus siitä, että on automaattisesti taakka, avustettava ja jollain tavalla ”liikaa” läheisilleen. Tämä kokemus vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen ja itsetuntoon. Juhlapyhien aikaan erityistarpeet voivat korostua. Jos ympäristösi ei ole sinulle saavutettava tai tarpeitasi ei kunnioiteta, se aiheuttaa pahaa oloa ja kuormittaa mieltä. Tällöin on tärkeää tehdä itselle selväksi, että tarpeesi ovat ihan yhtä tärkeitä kuin muidenkin, ja niitä kuuluu kunnioittaa. Erityistarpeesi ja niiden kunnioittaminen ovat sinun ihmisoikeuksiasi.

 

  1. Ristiriita oman kokemuksen ja muiden katseen välillä

Ristiriitaiset tunteet ovat monella osa joulun aikaa. Vammaisena saatat kokea, että muut näkevät sinut erilaisena. Saatat joutua säälin, omituisen erityiskohtelun tai epämiellyttävien kommenttien kohteeksi. Tämä satuttaa ja tuntuu epäreilulta. Oma kokemus itsestäsi pystyvänä, osaavana ja moniulotteisena ihmisenä saattaa järkkyä. On tärkeää tunnistaa se, että muiden sinuun kohdistuva katse ja näkemykset eivät kerro sinusta ihmisenä mitään. Ne kertovat yhteiskunnan sisäänrakennetuista ennakkoluuloista ja syrjivistä asenteista. Nämä ongelmalliset ja syrjivät asenteet saattavat näkyä ympärillämme olevissa ihmisissä ja vaikuttaa heidän käytöksessänsä.

 

  1. Sinä olet oman elämäsi päähenkilö, sinä päätät!

Juhlapyhien ilon, surun, ristiriitojen ja tunteiden keskellä on tärkeintä muistaa se, että sinä olet oman elämäsi päähenkilö. Jos kohtaat ikäviä asenteita ja kommentteja, saat tuntea niistä surua, ärtymystä ja vihaa. Negatiiviset tunteet ovat viesti siitä, että rajojamme on ylitetty. Tunnustele siis, mitkä ovat sinun rajojasi ja muista, että sinulla on oikeus pyytää läheisiäsi kunnioittamaan niitä. Vaikka olisit nuori, heillä ei ole oikeutta sivuuttaa sinun tarpeitasi tai rajojasi. Läheiset eivät voi tietää kaikkea vammaisuudesta, mutta heidän tulee yrittää ymmärtää sinun tarpeitasi ja kunnioittaa niitä. Sinä olet upea oman elämäsi päähenkilö, muista pitää huolta kimmeltävästä valostasi!

 

Maija
Tuottaja
Kalevala x Vammaiset Tytöt