fbpx

Happiviiksimuijana keikoilla osa 2: Tapahtumajärjestäjät, huomioikaa kaikenlaiset keikoilla kävijät!

Kulttuuri

Kelaten keikkareissulle osa 3.

Teksti: Elina, Happiviiksimuija

”Happiviiksimuijana keikoilla” -juttusarjan toisessa osassa kerrotaan kirjoittajan henkilökohtaisiin näkemyksiin ja havaintoihin perustuen, miten eri tapahtumajärjestäjät voisivat huomioida paremmin erilaiset keikoilla kävijät.

Olen kiertänyt keikkoja ja elänyt koko elämäni kävelevänä, lievän liikuntavammani kanssa. En ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota asioihin, joihin muut vammaiset keikoilla kävijät kiinnittävät huomiota automaattisesti jo olosuhteiden pakosta. Vasta hengityksen apuvälineeni myötä olen olosuhteiden pakosta joutunut huomioimaan täysin uusia asioita, esimerkiksi keikkapaikkojen esteettömyys ja musiikkitapahtumien saavutettavuus. Näissä asioissa on paljon huomioitavaa!

Myönnän jo alkuun, että tietämykseni esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on vielä liian vähäistä, koska olen vasta oppimassa lisää. Tekstissä pääosissa ovat vain omat havaintoni ja kokemukseni, joista toinen henkilö voi jatkaa kertomalla esteettömyydestä ja saavutettavuudesta vielä enemmän. Kokosin lukijoille omiin havaintoihini ja kokemuksiin perustuvan listan siitä, millä tavoin eri tapahtumajärjestäjät voisivat huomioida keikoilla esimerkiksi lievästi liikuntavammaisen ja harvinaisempaa apuvälinettä kantavan henkilön.

Happiviiksimuija keikoilla, kuvakollaasi

Tapahtumajärjestäjät, huomioikaa kaikenlaiset keikoilla kävijät esimerkiksi seuraavilla tavoilla…

 

1. Tehkää tapahtumien esteettömyyteen ja saavutettavuuteen yhtenäinen linja!

Tehdään selväksi, että esteettömyys ja saavutettavuus keikoilla ja festivaaleilla ei ole mikään mukava lisäpalvelu, vaan lakisääteinen velvoite yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Valitettavasti esteettömyys ja saavutettavuus eivät vielä toteudu keikkapaikoilla ja musiikkitapahtumissa täydellisesti. Lievän liikuntavammani ja hengityksen apuvälineeni takia haluan keskittyä erityisesti fyysiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, vaikka esteettömyyttä ja saavutettavuutta on monenlaista.

Toivoisin, että keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien saavutettavuuskäytännöt olisivat keskenään yhtenäisessä linjassa eikä niitä tarvitsisi jokaiselta keikkapaikalta tai musiikkitapahtumalta selvittää erikseen. Tärkeää on, että keikkapaikoilla ja musiikkitapahtumissa työskentelevät järjestyksenvalvojat ja tapahtumajärjestäjät puuttuisivat napakasti saavutettavuuspalveluita koskeviin väärinkäytöksiin. Tällöin vammaton henkilö yrittää tahallaan esittää vammaista henkilöä, jotta hän pääsisi käsiksi saavutettavuuspalveluihin. Väärinkäytöksistä aiheutuvat sanktiot pitäisi kohdistua ainoastaan väärinkäyttäjään eikä muihin vammaisiin keikoilla kävijöihin. Vammaisilla henkilöillä on vammaisuuteen tai apuvälineisiin liittyvää todistustaakkaa, joten saavutettavuuskäytäntöjen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu vaan pahentaa ongelmaa.

Tarkkailen tapahtumien esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäksi sitä, miten musiikkitapahtumissa muu ihmisjoukko tai tapahtuman henkilökunta suhtautuvat erilaisia apuvälineitä käyttäviin ihmisiin. Sellaisilla keikoilla tai festivaaleilla on parasta olla, joissa muut ihmiset tarjoavat apuaan tarvittaessa ja tapahtuman henkilökunta suhtautuu minuun sekä apuvälineeseeni mahdollisimman neutraalisti.

Toivoisin, että eri tapahtumajärjestäjät kiinnittäisivät entistä enemmän huomiota siihen, miten he huomioisivat paremmin keikoilla käyvien ihmisten monimuotoisuuden. Koen olevani kävelevänä liikuntavammaisena ihmisenä etuoikeutetussa asemassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, mutta hengityksen apuvälineeni myötä tilanteeni on muuttunut ”mielenkiintoiseksi” ja ”harvinaiseksi”.

Minulle on myönnetty henkilökohtainen avustaja, mutta keikoilla käyn useammin avopuolisoni kanssa. Avopuolisoni ei ole virallinen henkilökohtainen avustajani, vaan epävirallinen henkivartijani keikoilla käydessäni. Toivoisin, että erilaisilla keikkapaikoilla ja musiikkitapahtumilla olisi yhtenäinen linja avustajakäytännöissä ja erityisesti siinä, kelpaako avustajaksi kuka tahansa henkilö vai ainoastaan virallinen henkilökohtainen avustaja. Sen lisäksi toivon, että erilaisilla keikkapaikoilla ja musiikkitapahtumilla olisi yhtenäinen linja siinä, millä tavoin avustajan tarpeen voi todistaa tarvittaessa. Minulta löytyy taskustani maksullinen EU:n Vammaiskortti, jolla itse todistan tarvitsevani avustajaa keikoilla ja festivaaleilla. Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia EU:n Vammaiskorttia juuri kortin maksullisuuden takia. Olen huomannut, että avustajan tarpeen voi todistaa tarvittaessa useammalla kortilla, joten kaipaan tähän selkeää linjaa. Vammaisen henkilön ei pitäisi todistaa avustajan tarvetta keikoilla tai festivaaleilla millään arkaluontoisella asiakirjalla, esimerkiksi henkilökohtaisen avun päätöksellä tai kuntoutuspäätöksellä, koska se on laitonta!

2. Laatikaa tapahtumien esteettömyystiedot selkeästi näkyviin!

Keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on tärkeää viestiä avoimesti ja monipuolisesti jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Avoin ja monipuolinen viestintä on tärkeää siksi, että se helpottaa huomattavasti esimerkiksi keikkareissujen suunnittelua. Erityisen tärkeää on viestiä tapahtumien esteettömyydestä ja saavutettavuudesta avoimesti silloinkin, kun siinä on parannettavaa.

Suosittelen lämpimästi, että keikkapaikat ja musiikkitapahtumat laittaisivat esteettömyystiedot selkeästi näkyviin Internet-sivuille ja sosiaalisen mediaan. Silloin, kun esteettömyystiedot ovat selkeästi näkyvillä, niin osaa varautua, millainen fyysinen ympäristö on odotettavissa keikoilla tai festivaaleilla.

Tutkin nykyisin keikkapaikkoja ja musiikkitapahtumia esteettömyyden osalta täysin uusin silmin. Haluaisin itse tietää ennakkoon, onko keikkapaikassa mahdollisesti paljon portaita, koska fyysisten voimieni ja huonon tasapainoni takia portaiden kiipeäminen vie voimia. Sen lisäksi haluaisin tietää, onko keikkapaikalla portaiden lisäksi esimerkiksi kynnyksiä tai askelmia ja kuinka korkeita ne ovat, koska huonon tasapainoni takia saatan kompastua kynnyksiin tai askelmiin helposti. Haluaisin tietää, onko keikkapaikalla mahdollisuus käyttää hissiä, mikäli fyysiset voimani väsähtävät jostain syystä. Haluaisin tietää varmuuden vuoksi, onko keikkapaikalla olemassa INVA-vessaa ja onko se muussa käytössä kuin varastona. Normaali vessa käy kyllä, mutta välillä hengityksen apuvälineen ja muiden tavaroiden kantaminen on melkoista säätämistä. Yksi merkittävä asia on, onko keikkapaikalla mahdollisuutta istahtaa johonkin joko ennen keikkaa tai keikan jälkeen. Pystyn kyllä istumaan esimerkiksi maassa eturivin aitaa vasten, mutta välillä haluan päästä istumaan oikein kunnon tuolille.

Isommissa musiikkitapahtumissa eli festivaaleilla tarkkailen erityisellä mielenkiinnolla, onko festivaalialueella katsomokoroketta tai INVA-vessaa ja missä ne sijaitsevat. Sen lisäksi tarkkailen festivaalialueen maastoa ja erityisesti sitä, onko festivaalialueen maasto tasaista ja helppokulkuista. Lievän liikuntavammani ja huonon tasapainoni takia saatan kompastua helposti esimerkiksi kiviin, kuoppiin tai muihin maaston epätasaisuuksiin. Tarkkailen myös sitä, onko festivaalialueella runsaasti mäkiä, koska erityisesti ylämäkien kiipeäminen saavat voimani väsähtämään nopeasti. Esteetön pysäköintialue läheltä festivaalialuetta on hyvä löytyä ja siitä haluaisin tietää ennakkoon, koska en aina jaksa kävellä pitkiä matkoja lievän liikuntavammani ja hengityksen apuvälineen kantamisen takia. Välillä jätän esteettömän pysäköintialueen festivaalialueen läheltä muille ihmisille, koska koen heidän tarvitsevan sitä enemmän kuin minä. Toivon, että esteetöntä pysäköintialuetta käytetään siitä huolimatta oikeaan tarkoitukseen eikä vammattomien ihmisten väärinkäytöksiin.

Hengityksen apuvälineeni takia tahtoisin vielä tietää, onko keikoilla tai festivaaleilla mahdollisesti pyrotekniikkaa käytössä keikkojen aikana. Tämä on varmasti muille ihmisille merkityksetöntä, mutta itselläni se voi ratkaista, uskallanko mennä keikoilla eturiviin vai jäänkö katsomaan keikkaa kauempaa. Olen muutaman kerran ollut ”kapinallisena” eturivissä lempiartistieni keikalla pyrotekniikasta huolimatta, mutta silloin jouduin jännittämään, ettei minulle tai hengityksen apuvälineelleni satu mitään. En suosittele ottamaan riskejä oman terveyden kustannuksella!

Happiviiksimuija keikoilla, kuvakollaasi

3. Pyytäkää eri tavoin vammaisia henkilöitä kartoittamaan tapahtuman saavutettavuus ja esteettömyys!

Tämä idea heräsi mieleeni viime kesänä, jolloin monien musiikkitapahtumien esteettömyys ja saavutettavuus nousivat uutisotsikoihin. Tätä keinoa on ilmeisesti käytetty jo joillakin keikoilla ja festivaaleilla, mutta haluaisin tästä pysyvän käytännön kaikilla keikkapaikoilla ja musiikkitapahtumissa.

Toimintamallin avulla eri tapahtumajärjestäjät saisivat tärkeää tietoa siitä, miten keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyyttä sekä saavutettavuutta voisi parantaa palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Palveluiden käyttäjät pääsisivät jakamaan omia kokemuksiaan siitä, millaiset esteettömyys- ja saavutettavuusratkaisut juuri heitä hyödyttäisivät.

Haluaisin tulevaisuudessa nähdä, että tapahtumajärjestäjät pyytäisivät automaattisesti eri tavoin vammaisia tai erilaisia apuvälineitä käyttäviä henkilöitä kartoittamaan keikkapaikkojen sekä musiikkitapahtumien esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista. Tällä tarkoitan, että esimerkiksi keikkapaikat ja musiikkitapahtumat kutsuisivat eri tavoin vammaisia henkilöitä tekemään yhteistyötä heidän kanssaan ja samalla kartoittaisivat keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyyden sekä saavutettavuuden. Tämän yhteistyössä toteutetun kartoituksen jälkeen kartoittajina toimivat eri tavoin vammaiset tai erilaisia apuvälineitä käyttävät henkilöt antaisivat palautetta suoraan keikkapaikoille ja musiikkitapahtumille, jolloin he yhdessä voivat miettiä, miten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta voidaan viestiä ulospäin avoimesti ja monipuolisesti.

Tapahtumajärjestäjien kannattaisi miettiä monipuolisesti sitä, millaisia kävijöitä eri keikkapaikoilla ja musiikkitapahtumissa voisi käydä. Monipuolisen kävijäkunnan miettiminen kannattaa aloittaa siitä, voisiko erilaisissa keikkapaikoissa ja musiikkitapahtumissa käydä ihmisiä, jotka käyttävät erilaisia apuvälineitä. Sen lisäksi tapahtumajärjestäjien olisi hyvä miettiä sitä, onko juuri heidän keikkapaikkansa ja musiikkitapahtumansa soveltuva erilaisia apuvälineitä käyttäville ihmisille vai onko se esteellinen apuvälineiden käyttäjille. Mikäli keikkapaikka tai musiikkitapahtuma koetaan esteelliseksi apuvälineiden käyttäjille, niin olisi hyvä lähteä miettimään, onko tilanteelle mahdollista tehdä jotain ja millä tavoin varmistetaan jatkossa esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen entistä paremmin. Tästä syystä eri tavoin vammaisten henkilöiden pyytäminen esteettömyys- ja saavutettavuuskartoitukseen olisi tärkeää, koska tapahtumajärjestäjät voisivat saada sillä tavoin hyvää ja monipuolista kokemustietoa. Voisin itsekin tulla kartoittamaan keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyyttä ja saavutettavuutta näin kävelevänä liikuntavammaisena sekä hengityksen apuvälinettä kantavana ihmisenä. Se ei tosin vielä riitä, vaan minun lisäkseni muiden apuvälineiden käyttäjien näkemyksiä tarvitaan, jotta esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta ja mahdollisista puutteista saadaan monipuolisempi näkemys!

4. Tehkää tapahtumissa yhteistyötä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen perehtyneiden ammattilaisten kanssa!

Joskus tulee eteen tilanne, että keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyydessä sekä saavutettavuudessa on parantamisen varaa. Tilanne on ikävä varmasti keikkapaikoille ja musiikkitapahtumille, mutta erityisen ikävä se on henkilöille, joiden osallistuminen on täysin kiinni keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Mikäli keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyydestä ja saavutettavuudesta löytyy parannettavaa, niin avuksi voitaisiin ottaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen perehtyneitä ammattilaisia, ettei kenenkään keikkapaikan, musiikkitapahtuman tai tapahtumajärjestäjän tarvitsisi ratkaista yksin jopa hyvin monimutkaisia ja laajoja asioita. Toimintamallin avulla eri tapahtumajärjestäjät saisivat tärkeää tietoa siitä, miten keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyyttä sekä saavutettavuutta voisi parantaa ammattilaisten näkökulmasta. Lisäksi esteettömyyteen ja saavutettavuuteen perehtyneet ammattilaiset pääsisivät jakamaan omia näkemyksiään siitä, millaiset esteettömyys- ja saavutettavuusratkaisut hyödyttäisivät mahdollisimman monia ihmisiä.

Haluaisin tulevaisuudessa nähdä, että eri tapahtumajärjestäjät kutsuisivat automaattisesti esteettömyyteen ja saavutettavuuteen perehtyneitä ammattilaisia tekemään yhteistyötä heidän kanssaan ja samalla kartoittaisivat keikkapaikkojen ja musiikkitapahtumien esteettömyyden sekä saavutettavuuden. Tämän yhteistyössä toteutetun kartoituksen jälkeen kartoittajina toimivat ammattilaiset antaisivat palautetta suoraan keikkapaikoille ja musiikkitapahtumille, jolloin he yhdessä voivat miettiä, miten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta voidaan viestiä ulospäin avoimesti ja monipuolisesti.

Suomessa on olemassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen perehtyneitä ammattilaisia. Näistä palveluista hyvä esimerkki on Riesa Consultative Oy, joka tekee muun muassa esteettömyyskartoituksia ja koulutuksia esteettömyyteen liittyen. Tällaiset palvelut ovat usein maksullisia, mutta palveluiden maksullisuus ei ole vammaisten henkilöiden syytä. Vammaiset henkilöt eivät huomauta ilkeyttään keikkapaikkojen tai musiikkitapahtumien puutteellisesta esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Vammaiset henkilöt vaativat esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista siksi, että he haluavat yhdenvertaisesti olla osana yhteiskuntaa ja tehdä elämässään samoja asioita kuin vammattomat henkilöt. Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomiointi katsotaan siis osaksi ihmisoikeuksia ja lakisääteiseksi velvollisuudeksi jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi, joten tähän asiaan on hyvä kiinnittää huomiota jo keikkapaikan tai musiikkitapahtuman suunnitteluvaiheessa. Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomiointi saattaa tuntua aluksi hankalalta ja aikaa vievältä, mutta hyvin toteutettu esteettömyys ja saavutettavuus hyödyttää jokaista ihmistä!

Happiviiksimuijana keikoilla -juttusarjan kolmannessa osassa kerrotaan kirjoittajan havaintoihin ja muistoihin perustuen, millainen on unelmien keikkaelämys ja mitkä keikat ovat päässeet parhaimpien keikkojen joukkoon.

Elina, eli Happiviiksimuija

Kuva: Elina, Happiviiksimuija

Kirjoittaja tottelee nimeä Elina ja säätää #HAPPIVIIKSIMUIJA-yhteisön taustalla.
Seikkailuja rakastava muija herää eloon livemusiikin soidessa ja on eräille artisteille ”hyvin tuttu näky” eturivissä.

Happiviiksimuijan ajatuksia keikoilla käymisestä ja elämästä hengityksen apuvälineen kanssa löytyy somesta @happiviiksimuija.